návšteva zo Sládkovičova

Dnes medzi nás zavítala vzácna návšteva z MÚ Sládkovičovo - Ing. Gábor Krommer, prednosta. Svojou návštevou potešili najmä Karolka, ktorý dlhé roky v Sládkovičove žil so svojou mamou a srdcom je s týmto mestom stále spojený. ĎAKUJEME

Karolko vo svojom kráľovstve s návštevou
Karolko obdaroval návštevu svojim obrazom