Naj slovenské s české hity v Holíči

Dňa 20.novembra 2019 sme sa na pozvanie priateľov z DD a DSS Holíč zúčastnili kultúrno-spoločenského posedenia pod názvom Naj slovenské a české hity. Náš spevák Jaroslav zaspieval pieseň Tancuj mi od Lukáša Adamca. Naši prijímatelia mali možnosť pozrieť a vypočuť si zaujímavý program zložený z vystúpení prijímateľov z pozvaných zariadení , stretnúť sa s priateľmi a spoločne sa zabaviť na skvelej diskotéke.

Robert, Ján a Jaroslav pri občerstvení
Jaroslav pri vystúpení
spoločná fotka
diskotéka...Ján a Robert pri tanci