Rúška

Aj naši zamestnanci sa pridali a pomáhajú ako môžu...z kancelárie sa stala krajčírska dielňa...kto vie šije, strihá...spoločne sme vyrobili 190 rúšok pre personál i pre prijímateľov sociálnej služby. 

časť ušitých rúšok
tvorivé kolegyne